Leren Laten Werken

Leren Laten Werken ondersteunt  organisaties bij  organisatie vernieuwing,.

 

Organisatie vernieuwing

Leren Laten Werken brengt versnelling aanbrengen in implementatie vraagstukken,  (be)geleidt  reorganisaties en brengt teams en mensen in beweging om haar potentieel te gaan benutten.

 

Coaching

Leren Laten Werken coacht managers en professionals op vraagstukken op het gebied van persoonlijke effectiviteit en hun loopbaan.

 

Interorganisatorisch leren

Leren Laten Werken gelooft in de kracht van actie-gericht leren door mensen vanuit verschillende organisaties samen praktijkgericht naar elkaars individuele en organisatie vraagstukken te laten kijken. Leren Laten Werken heeft hiertoe het Humanizing Turn platform (http://www.resetmanagement.com/nl/modern-leidinggeven/Platform-Humanizing-Turn) helpen opzetten en werkt samen met het Passioneel Leiderschap Netwerk (http://passioneelleiderschap.net).

 

Visie

Leren Laten Werken gelooft in de kracht van het individu en de sociale gemeenschap, platte organisaties, bottum-up en top-down sturing, dienstbaar en zichtbaar leiderschap en zelforgansiaatie. Het individu is de bron waaruit organisaties presteren, leren (ontdekken) en zich voorwaarts ontwikkelen. Tegelijkertijd is de context en sociale gemeenschap waarin dit gebeurt essentieel: hoe richten we deze in opdat mensen zich optimaal willen en kunnen inzetten? Hoe geven we daaraan leiding? Hoe krijgen organisaties haar mensen daadwerkelijk intrinsiek verbonden?

 

Leren Laten Werken is gefascineerd door deze vraagstukken en helpt organisaties graag om de inrichting hiervan optimaal af te stemmen op haar koers. Leren Laten Werken laat zich daarbij inspireren door een combinatie van inzichten vanuit sociologisch, psychologisch en organisatiekundig onderzoek en vertaalt deze inzichten naar een voor de organisatie werkende aanpak.

 

Wie

Sjaak van der Linde is eigenaar van Leren Laten Werken. Sjaak heeft bijna 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van organisaties en individuen vanuit verschillende rollen als consultant, (interim) manager en - directeur, coach en procesbegeleider.

 

SjaaksÕ missie is het helpen benutten van het potentieel van organisaties. Sjaak is van oorsprong bedrijfseconoom (drs. RC) en heeft zich verder bekwaamd als coach via het MMS Institute en als verandermanager via De Baak en Twynstra Gudde.

 

Als persoon ben ik zuiver, authentiek, energiek, mens- en resultaatgericht,  onderzoekend, verbindend, ondernemend en initiatiefrijk, positief, sportief en maatschappelijk ge‘ngageerd.

 

 

 

Contact

Mocht u interesse hebben of vragen hebben, neem dan contact op met Sjaak van der Linde op 06-42498942 of via Sjaak@lerenlatenwerken.nl.